Intreprinderile mici si mijlocii, microintreprinderile care indeplinesc in acelasi timp urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sa respecte prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • sa fie infiintate in baza Legii 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata in 2014;

 • capitalul social al societatii sa fie integral privat;

 • daca o persoana detine mai multe societati comerciale, nu ii este permis sa acceseze fonduri in cadrul acestui program decat pentru o singura firma;

 • definitia legala pentru IMM (intreprindere mica si mijlocie) este acea societate care are mai putin de 250 de angajati si o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50.000.000 euro si/sau detine active totale de pana la 43.000.000 euro;

 • societatile comerciale trebuie sa fie inregistrate la Oficiul Registrul Comertului, sa aiba sediul social sau punct de lucru in Romania, sa isi desfasoare activitatea in baza unui cod CAEN eligibil care trebuie sa fie autorizat pana in momentul depunerii primei cereri de rambursare sau plata conform art.15 din Legea 359/2004;

 • finantarea nu se poate face pe mai multe coduri CAEN, ci doar pe unul singur;

 • societatea comerciala nu trebuie sa aiba datorii la bugetul general consolidat al statului sau la bugetele locale, nici pentru sediul social , nici pentru punctele de lucru, la data cand se semneaza acordul de finantare;

 • o alta conditie care trebuie indeplinita este aceea ca societatea trebuie sa fie infiintata de o persoana fizica dupa data de 30 ian.2017;

 • plafonul de 200.000 de euro nu trebuie depasit pe parcursul a trei exercitii financiare conform Regulamentului UE nr.1407/2013;

 • societatea comerciala NU trebuie sa se afle in niciuna dintre urmatoarele situatii:

– insolventa;

– faliment;

– executare silita;

– lichidare;

– reorganizare judiciara;

– dizolvare;

– inchidere operationala.

Persoanele care infiinteaza o societate comerciala pentru care vrea sa aplice la programul START UP NATION, nu trebuie sa mai fi fost actionari sau asociati in IMM-uri care desfasoara sau au mai desfasurat activitati identice in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere.